მიტანის ინფორმაცია

შეკვეთის მიწოდების პერიოდი შეადგენს შეკვეთიდან 8 -  48 საათს  და უფასოა თუ შეკვეთის საერთო ღირებულება აღემატება 200 ლარს.

წინააღმდეგ შემთხვევაში ,დამატებითი გადასახადი შეადგენს :

0-დან  5  გ-მდე ნივთი - 8 ლარი

5-დან 10  კგ-მდე - 10 ლარი

10-დან 20 კგ-მდე 13 ლარი

20-დან  25 კგ-მდე 14 ლარი

25-დან 30  კგ-მდე 16 ლარი

30-დან 50  კგ-მდე 21 ლარი

50-დან 100 კგ- მდე 36 ლარი

შეკვეთები რეგიონებიდან ხორციელდება შემდეგი ტარიფებით:

0-ნად 5  კილომდე ნივთი 10 ლარი,

10-დან 20 კილომდე 25 ლარი,

20-დან 30 კილომდე  31 ლარი ,

30 დან 50 კგ-მდე 59 ლარი,

50 დან 75 მდე 65 ლარი,

75-დან 100 კგ-მდე 72 ლარი.