წესები & პირობები

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ ჩვენს წესებსა და პირობებს

ვებ გვერდზე ვიზიტით თქვენ ავტომატურად აცხადებთ თანხმობას ვებ გვერდის წესებსა და პირობებზე.

შეკვეთის განხორციელების შემდეგ, ელ. ფოსტაზე მიიღებთ შეტყობინებას შეკვეთის მიღების შესახებ, თუმცა შეკვეთა საბოლოოდ შედმაგარად ჩაითვლება ტრანსპორტირების დასრულების შემდგომ. შეკვეთის საბოლო დადსტურება ნიშნავს, ჩვენს მიერ შესრულებულ  პროდუქტის ფიზიკურ ტრანსპორტირებას. ფასები საიტზე მოცემულია ლარში დღგ- ჩათვლით.

ფასებიშეთავაზებები და აქციები შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერ დროს ადმინისტრაციის მიერ.

ვებგვერდზე განთავსებულია ათასობით დასახელების პროდუქცია და არის შესაძლებლობა მიუხედავად ჩვენი დიდი მცდელობისამოხდეს შეცდომით ფასისსურთის აღწერილობის  საიტზე გამოქვეყნებაამ შემთხვევაში ადმინისტრაცია პასუხისმგებლობას არ იღებს ადამიანური შეცდომის გამომსგავსი შეცდომების აღმოჩენის შემთხვევაში ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას მოახდინოსდაუყოვნებელი  შეცდომის კორექტირებაიმ შემთხვევაშიც როცა მომხმარებელს აქვს საფასური გადახდილიამ შემთხვევაში მომხმარებელს ეძლევა საშუალება გააუქმოს შეკვეთა და დაიბრუნოს თანხაუკლებლივ (სრულადან მოახდინოს შეკვეთის კორექტირებაიმ შემთხვევაში თუ ჩვენ პარტნიორ კომპანიების საწყობებში დაფიქსირდება პროდუქტის წყვეტა და მომხმარებელს საფასური უკვე აქვსგადახდილიმოხდება ამ საფასურის სრული ანაზღაურება კომპანიის მიერ.

მიწოდების ფასი და დრო დამოკიდებულია შეკვეთის გეოგრაფიული ადგილმდებარეაზემიწოდების პირობები დაზუსტდება ოპერატორთან შეკვეთის გაფორმების შემდეგ.

კონფიდენციალობა

შპს ულტრა“  სრული პასუხისმგებლია ჩვენი საიტის მომხმარებლისა  და კლიენტის ინფორმაციის კონფიდენციალობის საკითხში.  ჩვენ არ გავამხელთ და არ გადავცემთ ინფორმაციას ჩვენსმომხმარებლებზე მესამე პირებსგარდა იმ შემთხვევისა როდესაც ინფორმაცია ჩვენგან გადაეცემა გადამზიდავს შენაძენის მიტანის მიზნით.

ჩვენ არ ვყიდით ინფორმაციას თქვნს სახელზემისამართზეელექტრონული ფოსტის მისამართზესაკრედიტო ბართებზე ან  ნებისმიერი  სხვა პერსონალურ ინფორმაციას.

მარკეტინგი და კომუნიკაცია

ასევე უფლებას ვიტოვებთ ჩვენთან რეგისტრირებულ მომხმარებლებს გავუგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები და ელექტრონული წერილები, სიახლეების გაცნობის მიზნით.

რა არის Cookies?

Cookie არის პატარა საინფორმაციო ფაილირომელიც იგზავნება თქვენს კომპიუტერზე და ინახება ჰარდ დრაივზეთუ თქვენ დარეგისტრირდით ჩვენთან მაშინ თქვენი კომპიუტერი დაიმახსოვრებს თქვენსსაიდენტიფიკაციო ქუქის რომელიც საშალებას მოგცემთ დაზოგოთ დრო ჩვენს საიტზე დაბრუნებისას თქვენი ელექტრონული ფოსტის დამახსოვრებით.

საიტის სტატისტიკა

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებამოსილებას გამოვიყენოთ ანონიმურად სტატისტიკური ინფორმაცია ვიზიტორების და შეკვეთების რაოდენობაზე.

თანხის უკან დაბრუნება

იმ შემთხვევაში თუ ვერ ხერხდება საგარანტიო მომსახურეობის შესრულება ან შეკვეთის დასრულება შეუძლებელია ნივთის არ ჰქონის გამო, ან თუ ნივთის მახასიათებლები არ ემთხვევა საიტზე მოცემულ მახასიათებლებს მომხმარებელს აქვს უფლება მოითხოვოს თანხის სრულად უკან დაბრუნება, თანხის უკან დასაბრუნებლად კომპანიას აქვს ერთი კვირის ვადა. თანხის უკან დაბრუნება ხორციელდება მხოლოდ საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით. სხვა შემთხვევაში თანხის უკან დაბრუნება არ ხორციელდება.